test test testff Pravila nagradnog natječaja „Začini inspiracije“ - Začini Inspiracije | Vegeta Maestro

Pravila nagradnog natječaja „Začini inspiracije“

 

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32.

 

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Začini inspiracije”. Nagradni natječaj Podravke d.d. traje od 28.10.2019. do 18.11.2019. na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj bit će održan na web stranici: https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/

 

Članak 3. – Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s potrošačima putem web medija u svrhu promidžbe proizvoda iz asortimana Vegeta Maestro monozačina i Podravke d.d.

 

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju “Začini inspiracije” potrebno je na web stranici https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/ odgovoriti na kreativni zadatak koristeći maksimalno 1.000 znakova.

Prilikom prijave korisnik ostavlja osobne podatke (ime, prezime, adresu, kućni broj, mjesto, poštanski broj, kontakt broj telefona te adresu elektronske pošte) za kasniji kontakt, objavu dobitnika i potrebe dostave nagrade na adresu stanovanja. Ukoliko je prijava na natječaj uspješno izvršena, na prijavljenu mail adresu stiže elektronička pošta kao potvrda uspješne prijave.

U nagradnom natječaju iz Članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Podravke d.d. te članova njihove uže obitelji. Svaki sudionik na nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom.

 

Članak 5. – Nagradni fond

1x glamping vikend za dvoje na Plitvičkim jezerima u obliku vouchera

 

Članak 6. – Odabir dobitnika nagrade

Stručni tročlani žiri iz sjedišta Podravke odabire najkreativniji odgovor koji će biti nagrađen nagradom iz članka 5. Prijavljeni odgovor mora biti isključivo autorsko djelo Sudionika.

U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 18.11.2019. u 23:59:59 sati. Ukoliko se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. Nepodijeljena nagrada bit će prodana na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 7. – Objava dobitnika

Dobitnik nagrade bit će objavljen 25.11.2019. na stranici https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/

 

Članak 8. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji odnosno skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s pravilima ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 9. – Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila.

Svaki unos podataka u bazu korisnika iz koje se odabiru dobitnici, a koji je generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima kao i višestrukim neregularnim unosima, registracijama jednog te istog igrača, ali sa različitim e-mail adresama, bit će automatski diskvalificiran.

 

Članak 10. – Način i rok dostave nagrada

Priređivač će pisanim putem (elektroničkom poštom) obavijestiti Dobitnika unutar osam (8) radnih dana od objave dobitnika.

Priređivač preuzima obvezu dostave nagrade na adresu koju dobitnik prijavi prilikom prijave podataka na stranicu u roku od 30 dana od objave dobitnika.

Sve obveze Priređivača prema Dobitniku prestaju trenutkom dostave nagrade, odnosno potpisivanjem dokumenta o preuzimanju nagrade, od strane Dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne preuzme nagradu u roku iz ovoga članka, Priređivač će Dobitnika u roku od osam (8) radnih dana od proteka roka za preuzimanje nagrade, iznova pisano obavijestiti o dobitku nagrade te odrediti dodatni rok za podizanje nagrade, koji neće biti kraći od osam (8) radnih dana, a niti duži od petnaest (15) radnih dana od datuma primitka nove obavijesti. Ako Dobitnik ni u dodatnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu te Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Priređivač će informaciju o nepreuzetoj nagradi dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o privređivanju nagradnih igara (NN8/10).

Navedeni rok isporuke nagrade može se produžiti samo ako Dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

 

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 28.10.2019. na web stranici https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradnog natječaja.

 

Članak 12. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja “Začini inspiracije” nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

 

Članak 13. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Sudionici sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju daju svoju izričitu privolu da, ukoliko postanu dobitnik nagrade, Priređivač nad njihovim osobnim podacima, kao što su: ime, prezime, adresa, može izvršiti obradu osobnih podataka te iste podatke može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradnog natječaja i u vezi s nagradnim natječajem.

 

Članak 14. – Autorska prava

Sudionici su upoznati s činjenicom da prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske te međunarodnim propisima o autorskom pravu, sva prava na stvorenom djelu pripadaju autoru djela.

Sudionici svojim sudjelovanjem potvrđuju da su samostalno stvorili djelo (dalje u tekstu Tekst) te da su autor i nositelj svih autorskih prava na Tekstu u dijelu u kojem su temeljem Pravila natječaja imali slobodu biti kreativni.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici za Podravku osnivaju isključivo pravo iskorištavanja svih autorskih imovinskih prava na Tekstu i to bez sadržajnog, vremenskog, prostornog ili drugog ograničenja i to osobito pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja javnosti i pravo prerade Teksta. Za osnivanje prava iskorištavanja sudionici neće imati nikakva financijska ili druga potraživanja.

Podravka može, ali ne mora označiti sudionika autorom Teksta. Sudionik potvrđuje svoju suglasnost da Podravka uz prikaz Teksta stavi tekst: Autorska prava© PODRAVKA Prehrambena industrija d.d. Sva prava pridržana.

 

Članak 15. – Pravila nagradnog natječaja i zaštita osobnih podataka

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti objavljenima na web stranici: https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/

Podravka d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32., 48000 Koprivnica u svojstvu voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika (ime, prezime, adresu stanovanja, adresu elektronske pošte, kontakt broj telefona) u okviru ovog nagradnog natječaja na temelju privole sudionika, a u svrhu provođenja nagradnog natječaja i utvrđivanja dobitnika, kao i kontaktiranja radi preuzimanja nagrade. Rok zadržavanja osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja u sustavu pohrane voditelja obrade je šest mjeseci od završetka aktivnosti.

U svojstvu ispitanika sudionici nagradnog natječaja imaju pravo, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog povlačenja. Svoju privolu sudionici mogu povući na web stranici https://zacini-inspiracije.hr/nagradni-natjecaj/

 

Članak 16. – Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju više sile.

 

Članak 17. – Izmjena Pravila nagradnog natječaja

Priređivač zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem stranice www.zacini-inspiracije.hr.

 

Koprivnica, 27.10.2019.

 

PODRAVKA d.d.

Ante Starčevića 32

48 000 Koprivnica

dpo@podravka.hr

 

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke